Phân loại màng BOPP theo ứng dụng

Màng BOPP có nhiều ứng dụng trong cuộc sống nói chung và hoạt động sản xuất trong ngành bao bì nói riêng. Có nhiều nhóm màng BOPP với công dụng khác nhau sẽ giúp bạn lựa chọn được loại màng BOPP phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Dưới đây là phân loại các loại màng BOPP và ứng dụng của chúng.

Phân loại màng BOPP theo ứng dụng

Màng BOPP dùng là túi bóng và đóng gói:

 • PY: Màng chuyên dùng cho in ấn, ứng dụng nhiều làm các loại túi thông thường. Độ dày thường 15 – 50 Mic.
 • PYQ: Màng dùng cho các sản phẩm in cao cấp, làm màng phức hợp. Độ dày từ 15 – 50 Mic.
 • PYH: Sản phẩm dùng làm giấy gói hoa. Độ dày từ 20-50 Mic.

phân loại màng bopp

Nhóm màng BOPP dùng làm băng keo, băng dính.

 • PJ: Nhóm được xử lí Corolla, dùng làm các loại băng dính 1 hoặc 2 mặt thông thường. Có 3 loại 23 – 25 – 27 Mic.
 • PJG: Được xử lí Corolla tốt hơn, thường là cả 2 mặt, dùng làm băng dính cao cấp hoặc siêu trong suốt. Độ dày 23 – 25 – 27 Mic.

Nhóm màng BOPP chuyên dùng làm màng phức.

 • PS: loại được sử dụng phổ biến nhất, dùng làm màng phức dán giữa thùng bìa Carton, đã được sử lí Corolla. Độ dày từ 10 – 20 Mic.
 • PSS: Loại được dùng để ghép các bìa Carton lại với nhau với 2 mặt được xử lí Corolla. Độ dày phổ biến từ 10 – 20 Mic.

Nhóm làm Film đóng gói thuốc lá.

 • Nhóm thông thường không được xử lí Corolla mà chỉ hàn nhiệt 2 bên, mỏng được dùng trong bao thuốc mềm thông thường. Độ dày thường gặp từ 20-25 Mic
 • Nhóm đặc biệt: Độ dày từ 20-25 Mic. Dùng trong các bao thuốc lá, túi bài, được hàn nhiệt, 2 mặt không xử lí Corolla.

Nhóm Film hàn nhiệt.

 • PF: Một mặt hàn nhiệt và một mặt (hai mặt) được xử lý Corolla. Độ dày 15 – 40 Mic.
 • PFF: Hai mặt hàn nhiệt và Một (hai mặt) được xử lý Corolla. Độ dày từ 15 – 40 Mic.

Nhóm màng mỏng BOPP

 • PXB: Làm màng phức chuyên dùng trong in ấn, dùng ghép với bao PP dệt. Độ dày thông thường từ 12-27 Mic.
 • PXY: Loại được dùng chuyên cho in ấn có độ dày từ 12-27 Mic.
 • PXS:Là loại màng được xử lý Corolla là lớp màng phức hợp được dùng để ghép với in ấn giấy. Độ dài từ 12 – 27 Mic.

Ngoài ra khi phân loại màng BOPP còn một số loại màng BOPP dùng làm túi chống mờ PFW, làm film laser với độ dày trung bình từ 15-35 Mic. Quý khách có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác trên trang web của chúng tôi.