màng ngọc

Thông số màng ngọc BOPP

  • Định lượng : 28 – 40 mic
  • Kích thước : 160 – 165 mm

  • Màng ngọc BOPP hay màng Biaxial Oriented Polypropylene là màng được sản xuất từ hạt nhựa Polypropylene (hạt nhựa PP).
  • Màng ngọc dùng nhiều trong sản xuất khăn lạnh, băng gạt, bao bì,…
  • Màng ngọc có đặc tính là mỏng, dai, bền với thời tiết, khó phân hủy bên ngoài môi trường.
  • Màng ngọc bảo vệ sản phẩm bên trong khỏi tác động của ánh sáng môi trường.
  • Chống thấm, chống mốc, chống ẩm ướt, giữ được nước và nhiệt độ tương đối bên trong của sản phẩm (ứng dụng là khăn lạnh).